Có những phương thức thanh toán nào?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 54 | Cật nhập lần cuối: 11/30/2020 9:03:58 AM | RSS

Chuyển khoản - Trả sau và Tiền Mặt (Trả ngay, Trả sau )

Chuyển khoản: Là hình thức thanh toán sau thông qua ngân hàng. Trong trường hợp này phí chuyển khoản sẽ do khách hàng chịu .

Thanh Toán Tiền Mặt: Là hình thức khách thanh toán ngay sau khi sử dụng xe, hoặc nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ thu tận nơi theo yêu cầu của quý khách.

Công ty nước ngoài ở Việt Nam, công ty có pháp nhân ở nước ngoài có thanh toán được không?

Hoàn toàn có khả năng. Đối với các công ty có pháp nhân ở nước ngoài , chúng tôi nhận thanh toàn theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản USD. Phí chuyển khoản sẽ do khách hàng chịu.